Privacy Policy van Ticketfestival c.q. Ticketshop te Peize, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 78431719.
Bij het gebruik van de Ticketfestival.nl en Ticketshop is het waarschijnlijk dat u als gebruiker persoonsgegevens moet achterlaten om de diensten van Ticketfestival c.q. Ticketshop af te nemen.

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze Ticketfestival c.q. Ticketshop persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Ticketfestival c.q. Ticketshop heeft een website en een online bestelplatform ontwikkeld welk bestelplatform beschikbaar is via desktop of mobiele tablets/ smartphones. Deze website het platform zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Ticketfestival gevestigd te Peize. Deze privacy policy is van toepassing op elk gebruik van de website en het platform. Alle informatie over het platform en de diensten is te vinden op www.ticketfestival.nl

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Ticketfestival. Ticketfestival verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, wanneer u ons een e-mail zendt, en wanneer u onze websites en eventueel sociale media gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een ticket bestelt, of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven. 

Ticketfestival biedt via haar website veel informatie aan omtrent haar bedrijf en de door anderen georganiseerde evenementen zoals ook te zien is op www.ticketfestival.nl.

Indien u onze website gebruikt en een bestelling wilt doen dan wel een ticket wil bestellen, bestelt u via www.ticketfestival.nl een ticket voor een evenement bij een derde. Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via Ticketfestival bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling (ticket) of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

Wij vragen u bij een bestelling of u een nieuwbrief wil ontvangen of op de hoogte wenst te worden gehouden van nieuwe evenementen door Ticketfestival. Als u geen toestemming hebt gegeven krijgt u geen mail van Ticketfestival.

Wij vragen u tevens of u door de organisator van een evenement op de hoogte wenst te worden gehouden van nieuwe evenementen Als u geen toestemming hebt gegeven krijgt u geen mail van de organisator.

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke
Ticketfestival is in haar dienstverlening een verwerker van gegevens van derden, aangezien zij tickets verkoopt ten behoeve van een derde, waarmee u een overeenkomst aangaat. Wij moeten deze persoonsgegevens doorgeven aan de derde die een evenement organiseert, nu deze moet controleren of iemand een ticket heeft.

Indien u toestemming geeft om op de hoogte te worden gehouden van aanstaande evenementen of een nieuwsbrief wenst te ontvangen is Ticketfestival tevens een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) geworden met betrekking tot alle gegevens die Ticketfestival over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

Ticketfestival is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd. 

 

1. Persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een actie, een ticket koopt, een reactie via www.ticketfestival.nl plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met www.ticketfestival.nl

b. Door uw gebruik van onze website. 
U kunt onze website bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

c. Van derden. 
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze website een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze sites en apps kunnen op de social media platformen worden geplaatst.

 

2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden: 

a. Uw contact- en accountgegevens. 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal, bankrekeningnummer) wanneer u een ticket koopt en/ of deelneemt aan acties.  

 

b. Uw betalings- en factuurgegevens. 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw bestelling de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode. 

c. Door u online geplaatste gegevens. 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ’taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen (waaronder de derden die via de website ticketverkoop voor evenementen aanbieden) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de website of social mediafuncties hebt geplaatst. Bij gebruik van de website kan Ticketfestival echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik door de derden van uw persoonsgegevens indien u een bestelling plaatst of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

 

3. Gegevens over uw voorkeuren 
Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete evenementen of de producten die u koopt of waarnaar u informeert (bijvoorbeeld als onderdeel van een enquête of uw recensie). Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie.

Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze app hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze app hebt verlaten. 

 

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 
a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen en uw bestelde tickets te leveren.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw transactie en door u bezochte evenementen. 
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de aankoop of u berichten sturen over het evenement waarvoor u tickets heeft gekocht.

c. Om trends en interesses te signaleren. 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. U krijgt alleen maar informatie van ons of de organisator van een evenement als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, eventuele reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

e. Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief van ons of de organisator van een evenement
Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de website www.ticketfestival.nl mogen wij u nieuwsbrieven sturen. In het geval u toestemming aan de organisator hebt gegeven om nieuwsbrieven te sturen mag deze u nieuwsbrieven sturen.

 

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 
Wanneer u een account creëert of ticket koopt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres privacy@ticketfestival.nl.  

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 
Om e-mails of sms-berichten of push berichten uit de website voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan privacy@ticketfestival.nl.  Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw bestellingen.  
b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar privacy@ticketfestival.nl.  
c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken via privacy@ticketfestival.nl  de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. 

 

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
a. Binnen Ticketfestival
Wij kunnen al uw gegevens binnen Ticketfestival delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

b. Derden 
Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van hun bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Indien zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

c. Derden die door u gekochte diensten leveren. 
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betreffende derden c.q. organisator van een evenement waarvoor u tickets heeft gekocht die u via onze website hebt gekocht, zodat deze uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren (onder meer door contact met u op te nemen of uw rechtsgeldige toegang te controleren bij een evenement).  

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 
Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere strafbare feiten.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet en apps niet 100% veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@ticketfestival.nl.  Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op privacy@ticketfestival.nl.   Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via privacy@ticketfestival.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@ticketfestival.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

 

7. Cookie beleid Ticketfestival
Via onze website worden slechts statistische cookies geplaatst. Er worden binnen de website www.ticketfesival.nl geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst.

Indien u via de website www.ticketfesival.nl op een website komt waarbij uw ‘buiten’ de website www.ticketfesival.nl terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van Ticketfestival geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

 

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser op uw PC of smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.